Statistieken

Laura Verhaeghe - Dwangstoornis

Ik heb mijn zoekterm moeten verbreden want ik vond geen specifieke statistieken over Dwangstoornis. Ik heb eerst gezocht via de websites die aangeraden werd. www.statbel.fgov.be ik heb geestelijke gezondheidszorg ingetypt. Daarna zocht ik naar het trefwoord psychische stoornissen.

grafiek.png Hiernaast ziet u een grafiek die te maken heeft met waarom mensen 15 dagen of langer ziek zijn op hun werk.Psychische oorzaak staat op plaats twee. De grafiek dateert van 2004. .(indien je de statistiek niet kan lezen klik dan op de afbeelding)
statistiek%202.png Hiernaast ziet u stuk tekst met aantal procenten over het al dan niet zoeken van professionele hulp. (zie Excel-bestand voor grafiek met als hypothese een totaal 377 mensen meewerkten aan deze steekproef (om Excel-opdracht te kunnen maken))

Bron:
Itinera Institute (2013) geestelijke gezondheidszorg geraadpleegd op 12 december 2015 van, http://www.itinerainstitute.org/sites/default/files/articles/pdf/20120701_geestelijke_gezondheidszorg_pvh_0.pdf

Maud Verhelst - Borderline

Omdat ik geen statistieken vond over het onderwerp borderline, koos ik voor statistieken over 'het sterftecijfer in ziekenhuizen'. De statistiek bespreekt verschillende sterftecijfers over ziekenhuizen in Nederland.

Knipsel.PNG

Bron:
Zorgkaart Nederland Sterftecijfers (2015). Geraadpleegd op 16 december 2015, op https://www.zorgkaartnederland.nl/feiten-en-cijfers/sterftecijfers

Elien Verbeke
Er is nog altijd een groot gebrek aan recent cijfermateriaal dat ons een duidelijk beeld geeft over het aantal personen met een eetstoornis en het aantal nieuwe gevallen. Ik heb dus enkele cijfers gevonden over 2001-2003. Dit cijfermateriaal gaat over verschillende soorten eetstoornissen.
cijfergegevens%20Elien%20Anorexia.jpg

In de tabel vind je gegevens over de totale bevolking en over vrouwen apart in Europa, België en Nederland.

VrouwenraaddossierAnorexia Nervosa(s.d). Opgehaald van http://vrouwenraad.nettools.be/media/docs/standpunten/meisjes/dossieranorexia.pdf

Kimberly Vincke
Over het algemeen vond ik geen statistieken specifiek over de verslavingszorg omdat dit een specifiek thema is. Omdat het een onderdeel is van de gezondheidszorg heb ik dan verder gezocht op dit thema. Ik kwam terecht bij een statistiek over de financiele hulp die ze krijgen in het recht van Maatschappelijke Hulp. Deze bekeek ik voor de gemeente Antwerpen.

Aantal personen met een equivalent leefloon (financiële hulp) in het kader van het Recht op Maatschappelijke Hulp naar geslacht
Jaren 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mannen 400 495 633 965 740 633 688 654 741 702 882 1.333 1.628 1.560 1.262
Vrouwen 397 512 671 864 646 621 702 717 774 698 811 973 1.047 879 695
Onbekend 925 790 515 140 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.722 1.797 1.818 1.969 1.394 1.256 1.391 1.371 1.516 1.400 1.693 2.307 2.675 2.439 1.957

Bron: http://vobippubliek.vlaanderen.be/cognos10/cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object=%2fcontent%2ffolder%5b%4
0name%3d%271A%20-%20Diensten%20voor%20algemeen%20regeringsbeleid%20
(DAR)%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27SVR%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%
27Lokale%20Statistieken%20(internet%2bintranet)%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%
27Welzijn%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27sociale_bijstand%27%5d%2ffolder%
5b%40name%3d%27kant-en-klarerapporten%27%5d%2freport%5b%40name%3d%2
7socbijstand_gem_kek%27%5d&ui.name=socbijstand_gem_ke&run.outputFormat=
&run.prompt=true&ui.backURL=%2fcognos8%2fcgibin%2fcognosisapi.dll%3fb_action
%3dxts.run%26m%3dportal%2fcc.xts%26m_folder%3diEA0178F1BB904F6292381A1E
3A2A2FA3

Justine Vermeersch -Posttraumatische stressstoornis
Ik kwam terecht op de website www.lokalestatistieken.be. Ik duwde op ‘cijfers per domein’. Daarna duwde ik op ‘zorg en kansarmoede’. Ik koos daarna voor ‘kant-en-klare rapporten’. Ik duwde eens op het onderdeel ‘Vlaamse zorgverzekering per gemeente’. Daar vond ik een mooie statistiek over ‘Aantal gerechtigden - Mantel & thuiszorg en Residentiële zorg - naar geslacht’. Deze statistiek is van 2003 tot 2013.

aantalgerechtigden.PNG
Hier zie je een mooie statistiek over ‘Aantal gerechtigden - Mantel & thuiszorg en Residentiële zorg - naar geslacht’. Deze statistiek gaat over cijfers van 2003 tot 2013. Klik indien nodig op de afbeelding om hem aandachtig te kunnen bekijken.

Bron:
http://vobippubliek.vlaanderen.be/cognos10/
cgi-bin/cognosisapi.dll?b_action=cognosViewer&ui.action=run&ui.object
=%2fcontent%2ffolder%5b%40name%3d%271A%20-%20Diensten%20voor%20algemeen%20regeringsbeleid%20(DAR)
%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27SVR%27%5d%2ffolder%
5b%40name%3d%27Lokale%20Statistieken%20(internet%2bintranet)
%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27Welzijn%27%5d%2ffolder
%5b%40name%3d%27zorgverzekering%27%5d%2ffolder%5b%40name%3d%27kant-en-klare rapoorten%27%5d%2freport%5b%40name%3d%27zorgverz_gem_kek
%27%5d&ui.name=zorgverz_gem_kek&run.outputFormat=&run.prompt
=true&ui.backURL=%2fcognos8%2fcgi-bin%2fcognosisapi.dll%3fb_action%3dxts.run%26m%3dportal%2fcc.xts%
26m_folder%3diD6D91DA563874770A7983B8918288487

Paulien Verschoren - Schizofrenie

Ik vond heel moeilijk (goede) statistieken over schizofrenie dus ben ik mij gaan toespitsen op de geestelijke gezondheidszorg, waarbij ik uiteindelijk één goede cijfertabel heb gevonden. Het gaat eigenlijk voornamelijk over de prevalentie van bepaalde stoornissen bij mannen in 2009, 2010 en 2011. Zo zijn meerdere evoluties merkbaar.

Concreet heb ik mijn statistieken gevonden in Gezondheid en zorg in cijfers 2014 van het CBS. Ik maak hiernaar een korte verwijzing. Let wel: nu heb ik het op een website gevonden maar er zijn ook fysieke exemplaren aanwezig dus maak ik twee verwijzingen.

Gezondheid en zorg cijfers 2014 (2015, December 16). Opgehaald van http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/571A1F05-566D-4AD2-A43C-869D4280BC11/0/2014c156pub.pdf

Hilten, O. v., Voorrips, L., & Boerdam, A. (2014). Zorgtrajecten Tweedelijns Geestelijke Gezondheidszorg, mannen. Gezondheid en zorg 2014, 108.

Keylie Verschaeve - Depressie
Ik zocht eerst onder de zoekterm depressie maar hier vond ik geen interessante statistiek. Daarna gebruikte ik 'behandeling depressie'. Ik vond een statistiek over de medicatie voor personen met een depressie. Mijn basisartikel gaat over angst/agressiegeïnduceerde depressie. Ik zocht dus ook 'angst en depressie'.

depressie.gif

Psychische klachten bevolking van 12 jaar en ouder: angstig of depressief

depressie%201.gif

Josephine Vanhee

Mijn statistieken vind je in onderstaan document

Statistieken burn-out

Rani Viaene

Over het onderwerp slaapstoornissen heb ik geen specifieke statistieken gevonden dus net daarom ging ik opzoek naar statistieken over geestelijke gezondheidszorg.
Deze gaat over de duur van de behandeling voor personen die geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Ik heb hiervoor gekozen omdat dit geen bekend gegeven is.

statistiek-Rani.png

Bronvermelding: https://www.zorg-en-gezondheid.be/Cijfers/Zorgaanbod-en-verlening/Geestelijke-gezondheidszorg/Hoe-lang-duurt-een-behandeling-bij-een-CGG-/

Loes Vermaut - Bipolaire stoornis

Als ik aan het woord bipolair denk, doet het mij denken aan depressie. Ik heb een statistiek gevonden op de site www.statbel.fgov.be. Het blijkt dat vrouwen meer psychische problemen vertonnen dan mannen. Psychische problemen worden eerder waargenomen bij jongere mensen. De psychische problemen hangt ook af van welke socio-economische je komt. Zoals mensen uit een laaggeschoolde familie hebben vaker meer psychische problemen. Psychologische problemen komen meer voor in stedelijke gebieden dan in halfstedelijke en landelijke gebieden, maar de verschillen zijn niet significant na correctie voor leeftijd en geslacht.

Statistiek.png

(https://www.wiv-isp.be/epidemio/epinl/CROSPNL/HISNL/his08nl/7.mentale%20gezondheid.pdf )

Jentel Vanhauwaert

Mijn statistieken zijn te vinden op onderstaande site
statistieken

Michiel Dezwarte - Gender Identiteitsstoornis

Het was niet evident om relevante statistieken te vinden over het Gender Identiteitsstoornis. Maar na heel wat zoekwerk heb ik toch enkele cijfers gevonden.

Alle cliënten die klaar waren of gestopt zijn met de behandeling is twee derde (66%) volledig genezen. Een derde (34%) stopte voortijdig. Mensen met een identiteitsstoornis, waaronder angst en dwang sterk naar voren komen, hadden een vergelijkbaar resultaat: 65% zijn volledig genezen. De genezing onder boulimiapatiënten verliep in een verhouding van 72% volledige genezingen ten opzichte van 28% functionerende en niet-functionerende stoppers.
1BaoC4_Michiel_Dezwarte_Statestiek.png

Pieter Verschueren

Ik vond geen statistieken rond mijn onderwerp of iets omtrent mijn onderwerp